Om je pensioen als ondernemer goed te regelen, ben je vooral op jezelf aangewezen. Ondernemers hebben in basis twee mogelijkheden om pensioen op te bouwen.


Hoe gaan wij te werk?

Wij passen onze dienstverlening altijd op dezelfde wijze toe. Dit betekend dat ongeacht jouw pensioenvraag, wij altijd op dezelfde wijze ter werk gaan. Hieronder zie je hoe ons advies is opgebouwd.

  • Kennismakingsgesprek
  • Inventarisatie
  • Analyse
  • Advies
  • Nazorg

Wil je meer weten over hoe wij te werk gaan? Dit kun je uitgebreid teruglezen in onze Dienstenwijzer.