Pensioen is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden. Een goed en helder pensioen is daarom belangrijk. Ben je opzoek naar advies over pensioen voor je werknemers? Financial Planning Nederland kan je helpen.

Een nieuwe pensioenregeling

Wil je een pensioenregeling voor je werknemers regelen? Bij Financial Planning Nederland kunnen wij je helpen om zaken overzichtelijk op een rij te zetten.

Hierbij gaan wij grondig te werk. Naast jouw wens over een pensioenregeling en hoe deze eruit moet zien, doen wij uitvoerig onderzoek. Zo onderzoeken wij of je mogelijk onder een verplichtstelling van een Beroepspensioenfonds valt en onderzoeken wij de financiële positie van het bedrijf.


Hoe gaan wij te werk?

Wij passen onze dienstverlening altijd op dezelfde wijze toe. Dit betekend dat ongeacht jouw pensioenvraag, wij altijd op dezelfde wijze ter werk gaan. Hieronder zie je hoe ons advies is opgebouwd.

  • Kennismakingsgesprek
  • Inventarisatie
  • Analyse
  • Advies
  • Nazorg

Wil je meer weten over hou wij te werk gaan? Dit kun je uitgebreid teruglezen in onze Dienstenwijzer.