Pensioenuitkering ineens uitgesteld naar 1 juli 2024

In januari 2021 is door de Eerste Kamer de Wet Bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. Ondanks dat dit al even geleden is, is het onderdeel Bedrag ineens nog steeds niet in werking getreden. Pensioenbedrag ineens uitgesteld Op 5 juli 2023 heeft de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioen aan de Kamer laten weten dat invoering van het bedrag ineens per 1 januari 2024, niet haalbaar is. Hierdoor wordt de regeling om een deel van het pensioen in 1 keer…

Wet Toekomst Pensioenen: Wat betekent het voor jou?

Na jaren van onderhandelen is het nu eindelijk zo ver: Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. De eerste kamer heeft op 30 mei jl. ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. Deze nieuwe wetgeving zal het huidige pensioenstelsel veranderen. De wet treedt in werking op 1 juli 2023. Er geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2027 (waarschijnlijk wordt dit 2028). Vanaf dat moment moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe wet. Een belangrijk gevolg van de nieuwe wetgeving is dat het systeem…

Wat veranderd er voor jou als ondernemer
of DGA van een B.V. in 2023?

Wat is er veranderd voor de eenmanszaak? De overheid wil de fiscale voordelen van ondernemers aan banden leggen. Zo wordt bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek in stapjes verlaagd. De zelfstandigenaftrek betekent een aftrekpost voor de inkomstenbelasting als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting, je werkt minimaal 1225 uur per jaar in je onderneming en je hebt op 1 januari van het betreffende jaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt. Als je daaraan voldoet, mag je een bedrag…