Pensioenuitkering ineens uitgesteld naar 1 juli 2024

In januari 2021 is door de Eerste Kamer de Wet Bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. Ondanks dat dit al even geleden is, is het onderdeel Bedrag ineens nog steeds niet in werking getreden.

Pensioenbedrag ineens uitgesteld

Op 5 juli 2023 heeft de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioen aan de Kamer laten weten dat invoering van het bedrag ineens per 1 januari 2024, niet haalbaar is. Hierdoor wordt de regeling om een deel van het pensioen in 1 keer op te nemen wederom uitgesteld tot 1 juli 2024.

Waarom is uitstel nodig?

In haar brief aan de Kamer geeft de Minister aan dat pensioenuitvoerders voor invoering van het keuzerecht tussen de 6 en 9 maanden de tijd nodig hebben. Deze periode is nodig om de administratie in te richten en om deelnemers goed te informeren.

Wat is het keuzerecht bedrag ineens?

Je pensioen uitkering is in een levenslange uitkering. Wettelijk is bepaald dat de uitkering niet in 1 keer mag worden uitgekeerd, tenzij de uitkering per jaar minder is dan € 594,87 (2023) bruto. Is je pensioenuitkering hoger, dan is afkoop of uitkeren ineens niet toegestaan.

Met de komst van de Wet Bedrag ineens, RVU en verlofsparen krijg je de mogelijkheid om maximaal 10% van je pensioen in 1 keer uit te keren. Je ontvangt dan de waarde van 10% van je reguliere pensioen. Je pensioen uitkering wordt daarna wel lager. Daartegenover staat natuurlijk dat je een aanzienlijk bedrag kunt ontvangen. Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken voor een aflossing op je hypotheek, of andere doelen.

Op dit moment hebt je al een aantal keuzes die je kan maken. Bijvoorbeeld:

  • Pensioen uitstellen
  • Hoog/laag pensioen (Deze keuze kan niet gecombineerd worden met de nieuwe keuze bedrag ineens)
  • Uitruil partner of ouderdomspensioen
  • Pensioenshoppen

De keuzes die je maakt zijn definitief. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over jouw keuzes en de gevolgen daarvan.

Welke keuze past het best bij mij?

Naast de opgesomde keuzes die je nu kan maken bij pensioneren, krijg je straks dus nog een keuze erbij. Welke keuze past dan het beste bij jou? Het antwoord op deze vraag hangt af van jouw persoonlijke situatie en jouw wensen.

Hoewel het bedrag ineens erg aantrekkelijk klinkt, kan deze keuze gevolgen hebben voor bijvoorbeeld jouw toeslagen. Maar ook de andere keuzes hebben invloed op jouw leven na je pensioeningang.

Daarom een financieel plan

Met een financieel plan krijg je meer inzicht in de keuzes die je kan maken en zie je dus wat de gevolgen zijn.

Daarnaast kunnen jouw wensen worden meegenomen en kun je daardoor zien of jouw wensen met de keuzes die je wilt maken haalbaar zijn.

Maar een financieel plan gaat verder dan dat. Want naast jouw wensen worden ook vragen beantwoord. Vragen als, wat gebeurd er na overlijden van jou of je partner. Hoeveel inkomen heb je dan en is dat voldoende?

Kortom een financieel plan helpt jou om je leven naar jouw wensen in te richten.

image_pdfDownload dit artikel als PDF